Om Borlänge Centrumförening

BORLÄNGE CENTRUMFÖRENING

Detta är Borlänge Centrumförening

Borlänge Centrumförening är en fristående ekonomisk förening ägd av sina medlemmar. Medlemmar är handlare, krögare och andra företagare, fastighetsägare, kommunala förvaltningar och bolag.

Vårt uppdrag är att genom samverkan och framåtanda driva utveckling för en attraktiv och levande stadskärna. Vårt arbete ska skapa mervärden för såväl medlemmar som borlängebor och besökare.

Utgångspunkten för verksamheten är “tillsammans gör vi Borlänge Centrum levande. En arena öppen dygnet runt.

Föreningens verksamhetsidé

Genom samverkan kring strategiska utvecklingsfrågor, marknadsföring, evenemang och aktiviteter, ombyggnader, utsmyckning, skötsel och andra projekt ta ansvar för skapandet av en mer utvecklad och framgångsrik stadskärna. Verksamheten skall resultera i engagerade aktörer, ökad handel och en intressantare stadskärna att vistas i.

Föreningen arbetar bland annat med:

 • Vi deltar i och driver den strategiska utvecklingen av Borlänge centrum med utgångspunkt i befintliga och potentiella näringsidkares vilja.
 • Aktiv marknadsföring av stadskärnan mot innevånare, besökande och verksamma.
 • Bedriver ett aktivt informationsarbete om stadskärnan i en rad kanaler.
 • Bearbetar butiksetableringsfrågor i stadskärnan tillsammans med fastighetsägare, köpmän och kommunen.
 • Svarar för att olika små och stora evenemang genomförs i stadskärnan.
 • Arrangerar regelbundna medlemsmöten där aktuell information sprids och diskussioner förs.
 • Stöttar medlemmars idéer och samarbeten mellan medlemmar.
 • Informerar om kommunens arbete och beslut till föreningens medlemmar.
 • Deltar i kommunens planarbete i frågor som direkt eller indirekt berör stadskärnan.
 • Initierar förslag till förbättringsåtgärder i stadskärnan av såväl fysisk som administrativ karaktär.
 • Arbetar tillsammans med kommunen och andra parter för ge en välkomnande och positiv bild av Borlänge.
 • Vi strävar efter konsekventa, konkurrenskraftiga och kundanpassade öppettider som gäller för butikerna i Borlänge Centrum.

Vill du bli medlem?

Fysisk eller juridisk person som bedriver verksamhet inom Borlänge kommun kan bli medlem i Borlänge Centrumförening.
Ansök om medlemskap här 

Öppet idag tisdag
10:00-18:00

Shoppa: 0 öppna nu
Äta & Fika: 0 öppna nu

Sök

Följ oss på Facebook

Vi finns på Instagram

> Till Instagram